แนะนำ Solution Voice Over IP (VOIP) สำหรับผู้ประกอบการ

อ.ศุภเดช แห่งรายการ แบไต๋ ไฮเทค จะมาแนะนำ Solution ของการใช้โทรศัพท์ผ่านระบบ IP

ซึ่งให้ความสะดวกในการติดตั้ง การดูแลรักษา และประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้เป็นอย่างดีครับ

Voir la suite

Par : TP-LINK Thailand

Thèmes liés : voip ip / solution voip

Sous-rubriques